wie zijn wij

SAMEN KRACHTEN BUNDELEN
Jeske Baeten
JESKE BAETEN PSYCHOMOTORISCHE KINDERTHERAPIE

PsychoMotorische KinderTherapie helpt kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag uiten.

Ingeborg Mannaerts | Loes Laarhoven
FYSIOTHERAPIE VAN IERSEL & ZANDBERGEN

Fysiotherapie Van Iersel & Zandbergen heeft kennis en ervaring op het gebied van motorische ontwikkeling bij kinderen

Madelon van Duijse
ERGOINZICHT

ErgoINzicht heeft als doel het zelfstandig handelen en de zelfredzaamheid van kinderen in het dagelijkse leven te vergroten.

Nanda Bischoff
REBUS ORTHOPEDAGOGIEK

Orthopedagogie buigt zich over gedrags- en opvoedingssituaties van kinderen en richt zich op de behandeling van kindgerichte en systeemgerichte vraagstukken.

Iris van den Berg | Mirjam Sparidans
LOGOPEDIEPRAKTIJK TILBURG

Logopediepraktijk Tilburg houdt zich bezig met de ontwikkeling van kinderen op het gebied van spraak en taal, de communicatie en eet- en drinken