FAQ

Meest gestelde vragen.
Younik Goirle

MEEST GESTELDE VRAGEN

Younik heeft de meest gestelde vragen rondom onze zorgverlening voor u opgesomd en toegelicht. Mocht uw vraag er niet bij staan, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Voor Kinderfysiotherapie en Ergotherapie is geen verwijzing van de huisarts nodig. Incidenteel (afhankelijk van uw zorgverzekeraar) kan voor Logopedie wel een verwijzing nodig zijn, maar meestal is dit ook direct toegankelijk.

Voor PsychoMotorische KinderTherapie en Orthopedagogiek is een verwijzing nodig door huisarts, medisch specialist of De Toegang / Het Loket van uw gemeente.

Kinderfysiotherapie, Logopedie en Ergotherapie worden vergoed vanuit de basis- en/of aanvullende zorgverzekering van uw zorgverzekeraar.


Psychomotorische Kindertherapie en Orthopedagogiek worden vergoed vanuit de Jeugdwet (bij geïndiceerde jeugdhulp, met bijvoorbeeld een verwijzing van de huisarts of via de jeugdconsulent van de gemeente waarin u woont, kan de therapie/ behandeling vergoed worden), vanuit de aanvullende zorgverzekering van uw zorgverzekeraar of een Persoon Gebonden Budget (PGB). De zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de gemeente waar de zorgaanvrager is ingeschreven. Uw contactpersoon kan u hierover nader informeren.

Younik hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Alle deelnemers aan het samenwerkingsverband hanteren een privacyverklaring, die beschrijft hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon om gegaan wordt, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op verzoek wordt de privacyverklaring ter beschikking gesteld.

Aangesloten deelnemers werken volgens het klachtenprotocol van hun vak- / branchevereniging. Op verzoek worden deze ter beschikking gesteld en/of zijn te raadplegen op de website van de betreffende deelnemer aan het samenwerkingsverband.